A ViCare Adatvédelmi Szabályzata

Mi, a Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Németország ("Viessmann") rendkívül fontosnak tartjuk az Ön személyes adatai védelmét és szigorúan betartjuk az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a ViCare alkalmazásra vonatkozik ("alkalmazás"). A Viessmann alkalmazás tartalmazhat más szolgáltatók honlapjára mutató linkeket, amelyekre a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik.

Az alábbiakban a személyes adatok felvételére, továbbítására, tárolására, kezelésére és egyéb felhasználására egységesen "kezelésként" utalunk.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat minden releváns információt tartalmaz, beleértve többek között az alkalmazás által kezelt személyes adatokat és a kezelés célját is. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

Az alkalmazáson keresztül történő adatkezelés alapelvei

Az alkalmazás által felvett adatokat, illetőleg az Ön által az alkalmazás használata közben megadott adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt célokból kezeljük, és azokat kizárólag mi kezeljük, kivéve, ha Ön a más által történő kezeléshez megfelelő hozzájárulást ad. Ön az adatvédelmi jogszabályok értelmében bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre vonatkozóan. Ön a következő email címre küldött emailjében bármikor visszavonhatja hozzájárulását: td@viessmann.com.

Amennyiben visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, a személyes adatait töröljük, amennyiben az adatok a tárolás céljának eléréséhez a továbbiakban nem szükségesek, vagy ha az adatok tárolását jogszabály egyéb okból nem teszi lehetővé. Ha jogszabály kötelező adatmegőrzési időszakról rendelkezik, akkor az adatokat nem töröljük, hanem a jogszabályi előírásnak megfelelően megőrizzük. Anonim adatok törlése nem kötelező.

Automatikus adatkezelés az alkalmazásba való belépéskor

Az alkalmazás által a szervereinknek megküldött adatokat automatikusan szerver log fájlokban kezeljük. Ez az alkalmazás működéséhez technikailag szükséges és csakis azon célt szolgálja, hogy az alkalmazás valamennyi funkciója működni tudjon. A következő adatokat automatikusan szerver log fájlokban tároljuk:

  • a mobil eszközök által használt operációs rendszer
  • az Ön mobiljának és eszközének IP címe
  • a szerver kérésének időpontja- a mobil eszköz eszközazonosítója (ID-je)

Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.

IP cím (IPv4)

Az IP cím az Ön internet kapcsolati forrásának az internet szolgáltatója által a kiadáskor megállapított nemzetközileg használt egyedi azonosítója. A leginkább használt formátum (IPv4) pontokkal elválasztott négy különböző tömbből álló karakterekből áll. Általában Ön, mint magán felhasználó, olyan IP címet fog használni, ami nem marad változatlan, mert azt csak ideiglenesen adja ki Önnek a szolgáltatója ("dinamikus IP cím"). Állandó jellegűként kiadott IP cím ("statikus IP cím") esetén elviekben lehetséges a felhasználó adatainak pontos azonosítása. A honlapunkhoz történő jogosulatlan hozzáférés lenyomozása céljának kivételével nem használjuk fel ezen adatokat, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat eltérően rendelkezik.

Új IPv6 címek

Az alkalmazás már támogatja az új IPv6 címeket. Ha Önnek már IPv6 címe van, tudnia kell a következőket: az IPv6 cím nyolc tömbből áll. Az első négy tömb jellemzően dinamikusan kerül kiadásra a magán felhasználóknak. Azonban mivel most már több szám elérhető, egyes szolgáltatók még a magán felhasználóknak is statikus IPv6 címet adnak ki.

Az IPv6 cím utolsó négy tömbjét (az ún. "interfész azonosítót") az alkalmazás futtatására használt eszköz határozza meg. Amíg az IPv4 csak a hálózatnak vagy magának az internet kapcsolatnak az azonosítását engedi (pl. W-LAN vagy céges hálózat), az IPv6 az egyedi eszköz azonosítását is engedi. Hacsak Ön nem állítja be másként az operációs rendszerében, az utolsó négy tömböt az ún. MAC cím határozza meg. A MAC cím egy sorozatszám, ami minden egyes IP-képes eszköz esetében világszerte egyedi. Így azt javasoljuk, hogy a készülékén állítsa be az ún. "Privacy Extensions"-t annak érdekében, hogy az IPv6 cím utolsó négy tömbje anonimizált legyen. A jelenlegi operációs rendszerek legtöbbjének van egy "Privacy Extensions" funkciója, amely alapbeállításként nem feltétlenül van aktiválva.

A hőtermelőkkel való kommunikáció során történő adatkezelés

Az alkalmazás célja, hogy vezérelje és elemezze a Viessmann hőtermelőket. Amikor Ön egy hőtermelőt az Ön alkalmazásában lévő megfelelő kommunikációs komponens (úgy, mint a VitoConnect) használata révén aktivál, annak konfigurációi és működési adatai, rögzített hibái, konfigurációs beállításai, hőmérsékleti profilja (a továbbiakban "fűtési adatok") Viessmann szerverekre kerülnek továbbításra. A szervereket a Viessmann IT Service GmbH mint megbízott adatfeldolgozó működteti az Európai Unióban és az adatok ott vannak tárolva. Az alkalmazás olvassa és elérhetővé teszi ezen adatokat és ezen adatok alapján működik.

Amikor Ön létrehoz egy felhasználói fiókot, az alábbiak szerint hozzájárul a fűtési adatok felhasználásához és elkülönítéséhez:

  1. Az adatokat (nevezetesen az Ön teljes nevét, email címét, telefonszámát, a hő generátora címét és a fűtési adatokat) arra használjuk, hogy az alkalmazás funkcióit működtetni tudjuk, üzeneteket küldjünk Önnek (pl. figyelmeztetéseket, karbantartással, hibával kapcsolatos információkat), növeljük a rendszer működési biztonságát, fejlesszük a rendszer hatékonyságát, kijavítsuk a hibákat és hosszútávú kutatással fejlesszük a szolgáltatást és a rendszert. Az adatokat a Viessmann-csoport következő társaságai dolgozzák fel a következő célokból (valamennyi adatfeldolgozó a Viessmann megbízott adatfeldolgozója): Viessmann Werke GmbH & Co KG (az alkalmazás működtetése) mint adatkezelő; Viessmann Deutschland GmbH (a mérnökök értékesítési és műszaki támogatása) mint adatfeldolgozó; Viessmann Heiztechnik GmbH (az alkalmazás továbbfejlesztése) mint adatfeldolgozó, Viessmann IT Service GmbH (Viessmann szerver működtetése) mint adatfeldolgozó.
  2. Amennyiben Ön aktiválta az alkalmazás megfelelő beállítását, a fűtési adatok, a hő generátor címe, az Ön neve és telefonszáma továbbításra kerül az Ön által az alkalmazásban jóváhagyott szerelő részére. Ön ezen jóváhagyását bármikor visszavonhatja az alkalmazáson belül, amely esetben az adatok továbbítása letiltásra kerül.
  3. Az alkalmazásban Ön más felhasználókat is beállíthat a hő generátorához. Jóváhagyást követően a hő generátorától a fűtési adatok ezen felhasználók részére is továbbításra kerülnek. Ön ezen jóváhagyását bármikor visszavonhatja az alkalmazáson belül, amely esetben az adatok továbbítása letiltásra kerül.
  4. Az adatok felhasználása és lehetséges továbbítása a rendszer működési biztonságának növelése, a rendszer hatékonyágának fejlesztése, a hibák javítása, a szolgáltatás fejlesztése és a rendszer más Viessmann társaság, mint megbízott adatfeldolgozó által a Viessmann Werke GmbH & Co KG nevében történő fejlesztése érdekében pszeudonim módon történik. Ezen elemzések eredményeit más, a Viessmann csoportba tartozó társaság részére is továbbíthatjuk adatfeldolgozási szerződés keretében, amely társaságok visszaalakíthatják a pszeudonim adatokat olyan módon, hogy ezen társaságok az információkat az alkalmazás általános szerződési feltételeinek és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően használhatják. A pszeudonimizálás azt jelenti, hogy sem harmadik személyek, sem a Viessmann csoportba tartozó más társaságok nem képesek Önt az adatok alapján személyesen azonosítani. A személyes adatok (úgy mint név, cím, rendszer használó) nem kerülnek továbbításra. A Viessmann garantálja, hogy más társaság nem kap hozzáférést nem pszeudonimizált adatokhoz, kivéve a fent említett csoport társaságokat.
  5. Az adatok felhasználása és lehetséges továbbítása a rendszer működési biztonságának növelése, a rendszer hatékonyágának fejlesztése, a hibák javítása, a szolgáltatás fejlesztése és a rendszer más társaság és harmadik személy által történő fejlesztése érdekében anonim módon történik. Az anonimizálás azt jelenti, hogy sem harmadik személyek, sem a Viessmann csoportba tartozó más társaságok nem képesek Önt az adatok alapján személyesen azonosítani és ezen azonosítás utólag sem teremthető meg. A személyes adatok (úgy mint név, cím, rendszer használó) nem kerülnek továbbításra.
  6. A személyes adatok felhasználása szavatossági igények áttekintése és a Viessmann megalapozatlan igényekkel szembeni védelme érdekében is lehetséges.

A felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Amikor regisztrál egy felhasználói fiókot, hozzájárulását adhatta az Ön által megadott, az alkalmazás működtetéséhez szükséges adatai kezeléséhez (ld. a fenti 1. részben nevezett adatait). Ezen adatok tartalmazzák az email címét, a hő generátora címét, az Ön nevét és telefonszámát.

Azon hozzájárulás alapján, amelyet Ön megadhatott, az Ön email címét arra is felhasználhatjuk, hogy termékekkel kapcsolatos információkat és reklámokat küldjünk Önnek, valamint piackutatást és véleménykutatást végezzen a Viessmann Werke GmbH & Co KG. Az Ön személyes adatai emailen keresztüli direkt marketing célból történő kezelésének jogalapja az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (4) bekezdés szerinti önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Azon hozzájárulás alapján, amelyet Ön megadhatott, az Ön telefonszámát arra is felhasználhatjuk, hogy termékekkel kapcsolatos információkat és reklámokat osszunk meg Önnel telefonon, valamint piackutatást és véleménykutatást végezzen a Viessmann Werke GmbH & Co KG. Az Ön személyes adatai telefonos direkt marketing célból történő kezelésének jogalapja az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 162.§ (2) bekezdés szerinti önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Viessmann Fűtéstechnika Kft., Törökbálint, Süssen u., 2045 Hungary (Kontact személy: Arpad Makk) kizárólag marketing célú hívások céljára használhatja fel az Ön telefonszámát és kizárólag marketing célú emailek küldéséhez használhatja fel az email címét, amennyiben a Viessmann Werke GmbH & Co KG utasításai szerint jár el a vele kötött adatfeldolgozási szerződés szerint.

Az AppSee és Firebase használata

A Viessmann az AppSee és a Firebase elemző eszközt használja az alkalmazásban az Ön alkalmazásának felhasználói szokásainak elemzése céljából. A megadott adatokat teljesen anonim módon rögzítjük és tároljuk. Bizonyos körülmények esetén ezen adatok Németországon vagy az Európai Unión kívül is tárolhatók (teljes anonimizálást követően).

Cookie használat

Az alkalmazás cookie-kat használ, azaz olyan szöveges fájlokat, amelyeket minden egyes belépéskor generál a rendszer a felhasználó azonosítása érdekében. Ezen fájlok a felhasználó eszközén kerülnek tárolásra és kilépéskor törlődnek. 

Tájékoztatáshoz való jog, törlés

Ön az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:
a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint
c)    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad.

A személyes adatot törölni kell, ha
a)    kezelése jogellenes;
b)    az érintett kéri;
c)    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy     a törlést törvény nem zárja ki;
d)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben     meghatározott határideje lejárt;
e)    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság     ("Hatóság") (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391     1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

Ön, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)    ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre     vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy     harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező     adatkezelés esetén;
b)    ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,     közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Ön, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Ön a keresetet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken is benyújthatja.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

További információk

Az Ön bizalma fontos számunkra. Ezért bármikor állunk rendelkezésére annak érdekében, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseit megvitassuk Önnel és megválaszoljuk azokat. Amennyiben van olyan kérdése, amelyet a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem válaszol meg, vagy további információkra van szüksége, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi módok egyikén:

A német szövetségi adatvédelmi törvény szerint a felelős jogalany:
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Németország
Telefon: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780
Email: datenschutz@viessmann.com

Kontakt személy: Daniel Hernstein-von Glahn

Az adatfeldolgozók elérhetőségei:

Viessmann Deutschland GmbH (a mérnökök értékesítési és műszaki támogatása)
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Németország
Telefon: +49 (0)6452 70-0
Email: datenschutz@viessmann.com
Kontakt személy: Daniel Hernstein-von Glahn

Viessmann Heiztechnik GmbH (az alkalmazás továbbfejlesztése)
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Németország
Telefon: +49 (0)6452 70-0
Email: datenschutz@viessmann.com
Kontakt személy: Daniel Hernstein-von Glahn

Viessmann IT Service GmbH (Viessmann szerver működtetése)
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Németország
Telefon: +49 (0)6452 70-0
Email: datenschutz@viessmann.com
Kontakt személy: Daniel Hernstein-von Glahn

Biztonsági felhívás

Minden tőlünk telhető ésszerű technikai és szervezési intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adataihoz harmadik személyek ne férhessenek hozzá. Az email kommunikáció soráni teljes adatbiztonságot nem tudjuk garantálni, ezért azt javasoljuk, hogy postai levelet küldjön bizalmas információk esetén.

ViCareVitotrolPlus-PP_HU_hu Version 2.1 (2017-09-14)