Energiapolitika

A Viessmann vállalati alapelveinek alapján az energiapolitika a következő irányadó elveket határozza meg a Viessmann Csoport munkatársai számára.

Célkitüzés

A Viessmann Csoport ezzel az energiapolitikával az energiaszükséglet, és ezzel a CO2 kibocsátás további csökkentésére kötelezi magát. Ez a stratégiai energiacélok bázisán történik. Ezeket a célokat évente (a csoporthoz tartozó cégek fölérendelt céljaival összeegyeztetve) az adott csoportcég legfelsőbb vezetői szintje fogalmazza meg. A célmeghatározás alapját a letelt periódus időjárási viszonyokhoz vagy gyártási körülményekhez igazított fogyasztási adatai, valamint az adott döntések - a fenntarthatóság szempontjait beszámító - gazdaságossága képezik.

Az energiahatékonyság folyamatos fejlesztése

Törekszünk az energiahatékonyság folyamatos fejlesztésére. A törvényi előírásokban megadott követelmények teljesítése a minimumot jelenti ebben a témakörben.

Fenntarthatóság

Az energiagazdálkodás szempontjából fontos döntéseknél a fenntarthatóság kérdését is figyelembe vesszük. Bármilyen témában, ahol hasznos, életciklus-elemzéseket készítünk.

Munkatársak

Az energiapolitika megvalósításához valamennyi munkatárs hozzájárulására szükség van. A csoporthoz tartozó cégek munkatársai átfogó tájékoztatást kapnak az energiagazdálkodási kérdésekről, és bekapcsolódnak az épületmenedzsment-programba.

Az energiapolitika hatálya, erőforrásai

A vállalat energiacéljai egyaránt vonatkoznak a vállalaton belüli összes területre, valamennyi tevékenységre és módszerre.
A Viessmann Csoport irányító testülete minden szükséges forrást és információt rendelkezésre bocsát az energiapolitika megvalósításához, továbbá a stratégiai és operatív célok eléréséhez

Nyilvánosság

A nyilvánosság rendszeres tájékoztatást kap a Viessmann Csoportban folytatott energiagazdálkodással kapcsolatos témákról, az energiafelhasználásról és az energiamenedzsment-programról.

Károsanyag-kibocsátás

Az energiacélokhoz kapcsolódva meghatározásra kerülnek a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó célok a Viessmann Csoport számára. A károsanyag-kibocsátás csökkentése mindig az energiahatékonyság fejlesztésével és a megújuló energia részarányának folyamatos növelésével történik.

Ellenőrzés

Az energiapolitika követését a Viessmann Csoport irányító testülete rendszeresen ellenőrzi és értékeli.

Energiamonitoring

A csoporthoz tartozó cégek energiafelhasználása folyamatos mérésnek és ellenőrzésnek van alávetve. Rendszeresen sor kerül az energiával kapcsolatos fő szempontok meghatározására, ellenőrzésére és az ezekről való tájékoztatásra.