Fenntarthatóság

A Viessmann harmadik generációs családi vállalatként elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás és a jövő generációk természetes életfeltételeinek megőrzése mellett. A fenntarthatóság jegyében tett erőforrás- és környezetkímélő intézkedések éppúgy a vállalati kultúra részét képezik, mint a beszállítóktól a végfelhasználókig terjedő teljes folyamatlánc hatékonyságának állandó növelése.

> Fenntarthatósági jelentés (PDF 8 MB)

> Környezetvédelmi nyilatkozat (PDF 1 MB)

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Fenntarthatósági stratégia

A Viessmann fenntarthatósági stratégiája a teljes értékláncot magába foglalja:

- Kutatás és fejlesztés
- Anyagbeszerzés
- Gyártás
- Értékesítés
- Logisztika
- Termékhasználat
- Feldolgozás és újrahasznosítás

Vezetői szint és munkaterületek

A Viessmann fenntarthatósági stratégiája súlypontjait a közvetlenül a termék-életciklussal összefüggő folyamatok képezik (lásd az ábrát). Beletartoznak azonban ökológiai szempontok, mint pl. energia- és anyaghatékonyság, károsanyag-kibocsátás és biológiai sokféleség, valamint olyan szociális témakörök is, mint pl. a személyzeti struktúra, a munka- és egészségvédelem, a képzés és a munkavállalói elégedettség.

A cselekvési területek négy munkaterületre történő felosztása biztosítja a teljességet az elemzés során:

- Stratégia és kontrolling
- Termékek és folyamatok
- Erőforrások és infrastruktúra
- Munkatársak és munkakörnyezet

Az összes tevékenységet az egyes munkaterületek számára feladatokat kiosztó és azok eredményeit egyesítő vezetői szint hangolja össze. A vezetőség tájékoztatja az igazgatótanácsot és előkészíti a döntéseket.
 

Fenntarthatósági stratégia két szakaszban

A fenntarthatósági stratégia operatív megvalósítása két szakaszra tagolódik:

Az első szakaszban átfogó állapotfelmérés történik. Ehhez szükség van az összes releváns tevékenységi terület fennálló állapotának mutatószámok alapján történő leírására. A fennálló állapot elemzésének részét képezi a legfontosabb igénycsoportok (ügyfelek, beszállítók, munkatársak, hivatalok, önkormányzatok, egyesületek és szövetségek (érdekelt felek)) szükségleteinek és igényeinek átfogó elemzése is.

A második szakaszban először összegyűjtésre és kiértékelésre kerülnek az állapotfelmérés eredményei. Ezután az egész vállalatra kiterjedő előírásként megtörténik a standardok megállapítása, ill. adaptációja. A legfontosabb mutatószámok (alapmutatók) számára határidős célok kerülnek meghatározásra, és megtörténik a felelősségi körök társaságokon és a csoporthoz tartozó cégeken belüli kiosztása.

pdca-zyklus.jpg

PDCA-ciklus

A fenntarthatóságot érintő összes tevékenységet az igazgatótanácsot tájékoztató vezetőség koordinálja.

A célok megvalósulásának nyomon követését és a szükséges visszajelzés elkészítését kontrolling-rendszer biztosítja. Így a célok megfogalmazása (Plan), a tevékenységek végrehajtása (Do), az ellenőrzés és visszajelzés (Check), valamint az új célok levezetése (Act) olyan állandó folyamatot („PDCA-ciklus“) eredményez, amely a vállalaton belüli összes termék és folyamat fenntarthatóságának tökéletesítéséhez vezet.

Szövetség a fenntarthatóságért

A Viessmann a széles nyilvánosság számára létrehozta a Szövetség a fenntarthatóságért online fórumot. A honlap összegyűjti és rendszerezi a fenntartható építkezésre, otthonra és korszerűsítésre vonatkozó azon információkat, amelyek eddig csak hiányosan vagy komplett formában álltak rendelkezésre.

A Szövetség a fenntarthatóságért hosszú távú célja egyrészt a természetes erőforrások fenntartható kezelésének elérése, másrészt az épültek CO2-semleges energiaellátása. A fenntarthatóságot mindennapi társadalmi témává kell tenni és folyamatosan napirenden kell tartani.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

Effizienz Plus – Energieeffizienz in der Praxis

Effizienter Energieeinsatz zahlt sich als Wettbewerbsvorteil aus

Als einer der international führenden Hersteller von intelligenten, komfortablen und effizienten Systemen für Wärme, Dampf, Kälte und dezentrale Stromversorgung bietet Viessmann seinen Kunden innovative Produkte, die durch Spitzenqualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit überzeugen. Mit Viessmann Technik können die energie- und klimapolitischen Ziele für 2050 bereits heute erreicht werden.

Vor mehr als 40 Jahren wurde am Hauptsitz in Allendorf (Eder) damit begonnen, energie- und rohstoffsparende Produktionsanlagen einzurichten. Durch kontinuierliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen wurden seit dem zahlreiche Meilensteine hervorgebracht.

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

A Viessmann tagja a német gazdaság klímavédelmi és energiahatékonysági csoportjának

A Viessmann tagja a német gazdaság összesen 15 vállalatból álló klímavédelmi csoportjának. A parnercsoportot a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium, a Szövetségi Gazdasági Minisztérium és a DIHK 2009-ben hívta életre – először négy alapító vállalat részvételével. A kezdeményezők a Viessmann mellett a berolina Schriftbild GmbH-t, az ebm-papst Mulfingen GmbH-t és a Prinovis GmbH-t választották ki mint olyanokat, amelyek példát mutatnak az energiahatékonyság és a klímavédelem területén.

A tagsággal rendelkező vállalatoknak szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Így például feltétlenül szükséges, hogy a klímavédelem és az energiahatékonyság a vállalatpolitika része legyen, és rendszeresen megtörténjen az ezekkel kapcsolatos intézkedések kommunikálása. Ezen kívül szisztematikusan meg kell határozni és be kell mutatni a fogyasztási adatokat és az üvegházhatást kiváltó anyagok kibocsátásának mértékét, továbbá a vállalati továbbképzési kínálat részét kell képeznie a környezetvédelem és az energiahatékonyság témájának.

A környezetvédelem, az energiahatékonyság és az innováció céljából létrejött partnercsoport célja a vállalatokon belüli környezetvédelmi és energiagazdálkodási lehetőségek feltárása. Ezen kívül elkötelezetten elő kell mozdítani a vállalati gyakorlatban az ezen potenciálok kiaknázására szánt innovatív technológiák felhasználását, és meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy gazdaságosan elérhetők legyenek a klímavédelemre és az energiahatékonyság növelésére irányuló ambiciózus célok.

További információk a klímavédelmi csoportra vonatkozóan: