Fenntarthatóság

A Viessmann harmadik generációs családi vállalatként elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás és a jövő generációk természetes életfeltételeinek megőrzése mellett. A fenntarthatóság jegyében tett erőforrás- és környezetkímélő intézkedések éppúgy a vállalati kultúra részét képezik, mint a beszállítóktól a végfelhasználókig terjedő teljes folyamatlánc hatékonyságának állandó növelése.

> Fenntarthatósági jelentés (PDF 8 MB)

> Környezetvédelmi nyilatkozat (PDF 1 MB)

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Fenntarthatósági stratégia

A Viessmann fenntarthatósági stratégiája a teljes értékláncot magába foglalja:

- Kutatás és fejlesztés
- Anyagbeszerzés
- Gyártás
- Értékesítés
- Logisztika
- Termékhasználat
- Feldolgozás és újrahasznosítás

Vezetői szint és munkaterületek

A Viessmann fenntarthatósági stratégiája súlypontjait a közvetlenül a termék-életciklussal összefüggő folyamatok képezik (lásd az ábrát). Beletartoznak azonban ökológiai szempontok, mint pl. energia- és anyaghatékonyság, károsanyag-kibocsátás és biológiai sokféleség, valamint olyan szociális témakörök is, mint pl. a személyzeti struktúra, a munka- és egészségvédelem, a képzés és a munkavállalói elégedettség.

A cselekvési területek négy munkaterületre történő felosztása biztosítja a teljességet az elemzés során:

- Stratégia és kontrolling
- Termékek és folyamatok
- Erőforrások és infrastruktúra
- Munkatársak és munkakörnyezet

Az összes tevékenységet az egyes munkaterületek számára feladatokat kiosztó és azok eredményeit egyesítő vezetői szint hangolja össze. A vezetőség tájékoztatja az igazgatótanácsot és előkészíti a döntéseket.
 

Fenntarthatósági stratégia két szakaszban

A fenntarthatósági stratégia operatív megvalósítása két szakaszra tagolódik:

Az első szakaszban átfogó állapotfelmérés történik. Ehhez szükség van az összes releváns tevékenységi terület fennálló állapotának mutatószámok alapján történő leírására. A fennálló állapot elemzésének részét képezi a legfontosabb igénycsoportok (ügyfelek, beszállítók, munkatársak, hivatalok, önkormányzatok, egyesületek és szövetségek (érdekelt felek)) szükségleteinek és igényeinek átfogó elemzése is.

A második szakaszban először összegyűjtésre és kiértékelésre kerülnek az állapotfelmérés eredményei. Ezután az egész vállalatra kiterjedő előírásként megtörténik a standardok megállapítása, ill. adaptációja. A legfontosabb mutatószámok (alapmutatók) számára határidős célok kerülnek meghatározásra, és megtörténik a felelősségi körök társaságokon és a csoporthoz tartozó cégeken belüli kiosztása.

pdca-zyklus.jpg

PDCA-ciklus

A fenntarthatóságot érintő összes tevékenységet az igazgatótanácsot tájékoztató vezetőség koordinálja.

A célok megvalósulásának nyomon követését és a szükséges visszajelzés elkészítését kontrolling-rendszer biztosítja. Így a célok megfogalmazása (Plan), a tevékenységek végrehajtása (Do), az ellenőrzés és visszajelzés (Check), valamint az új célok levezetése (Act) olyan állandó folyamatot („PDCA-ciklus“) eredményez, amely a vállalaton belüli összes termék és folyamat fenntarthatóságának tökéletesítéséhez vezet.

Szövetség a fenntarthatóságért

A Viessmann a széles nyilvánosság számára létrehozta a Szövetség a fenntarthatóságért online fórumot. A honlap összegyűjti és rendszerezi a fenntartható építkezésre, otthonra és korszerűsítésre vonatkozó azon információkat, amelyek eddig csak hiányosan vagy komplett formában álltak rendelkezésre.

A Szövetség a fenntarthatóságért hosszú távú célja egyrészt a természetes erőforrások fenntartható kezelésének elérése, másrészt az épültek CO2-semleges energiaellátása. A fenntarthatóságot mindennapi társadalmi témává kell tenni és folyamatosan napirenden kell tartani.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

„Effizienz Plus“ - Ressourceneffizienz, Klimaschutz und Standortsicherung am Viessmann Stammsitz in Allendorf (Eder)

Strategisches Nachhaltigkeitsprojekt „Effizienz Plus“

Mit seinem strategischen Nachhaltigkeitsprojekt „Effizienz Plus“ hat Viessmann gezeigt, dass die energie- und klimapolitischen Ziele für 2050 schon heute erreicht werden können. Durch den Einsatz marktverfügbarer Technik wurde neben der Arbeits- und Materialeffizienz vor allem die Energieeffizienz deutlich erhöht. Der Verbrauch fossiler Energie sank um zwei Drittel, der CO2-Ausstoß wurde um 80 Prozent gemindert.


Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

A Viessmann tagja a német gazdaság klímavédelmi és energiahatékonysági csoportjának

A Viessmann tagja a német gazdaság összesen 15 vállalatból álló klímavédelmi csoportjának. A parnercsoportot a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium, a Szövetségi Gazdasági Minisztérium és a DIHK 2009-ben hívta életre – először négy alapító vállalat részvételével. A kezdeményezők a Viessmann mellett a berolina Schriftbild GmbH-t, az ebm-papst Mulfingen GmbH-t és a Prinovis GmbH-t választották ki mint olyanokat, amelyek példát mutatnak az energiahatékonyság és a klímavédelem területén.

A tagsággal rendelkező vállalatoknak szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Így például feltétlenül szükséges, hogy a klímavédelem és az energiahatékonyság a vállalatpolitika része legyen, és rendszeresen megtörténjen az ezekkel kapcsolatos intézkedések kommunikálása. Ezen kívül szisztematikusan meg kell határozni és be kell mutatni a fogyasztási adatokat és az üvegházhatást kiváltó anyagok kibocsátásának mértékét, továbbá a vállalati továbbképzési kínálat részét kell képeznie a környezetvédelem és az energiahatékonyság témájának.

A környezetvédelem, az energiahatékonyság és az innováció céljából létrejött partnercsoport célja a vállalatokon belüli környezetvédelmi és energiagazdálkodási lehetőségek feltárása. Ezen kívül elkötelezetten elő kell mozdítani a vállalati gyakorlatban az ezen potenciálok kiaknázására szánt innovatív technológiák felhasználását, és meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy gazdaságosan elérhetők legyenek a klímavédelemre és az energiahatékonyság növelésére irányuló ambiciózus célok.

További információk a klímavédelmi csoportra vonatkozóan: