„Effizienz Plus“ - Erőforrás-hatékonyság és klímavédelem a Viessmann allendorfi (am Eder) központjában

„Effizienz Plus“ stratégiai fenntarthatósági projekt

A Viessmann az „Effizienz Plus“ stratégiai fenntarthatósági projektjével megmutatja, hogy már ma elérhetők a 2050-re kitűzött energia- és klímapolitikai célok. A piacon rendelkezésre álló technikák alkalmazásával a munka- és anyaghatékonyság mellett mindenekelőtt jelentősen nőtt az energiahatékonyság. Kétharmaddal csökkent a fosszilis energia felhasználása, 80 százalékkal kisebb lett a CO2-kibocsátás.


Az új energiaközpontban felhasználásra kerül az összes releváns energiahordozó – olaj és gáz éppúgy, mint a biomassza, napenergia, valamint a levegőből és a talajból nyert hő. Lényeges hozzájárulást jelentenek az olyan, hatékonyságot növelő technológiák, mint amilyen a kondenzációs technika és a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés.


A hő- és elektromos energia klímabarát létrehozása érdekében kiváltképpen faapríték kerül alkalmazásra, amely olyan saját faültetvényeken kerül megtermelésre, ahol rövid a fa elültetésétől kivágásáig terjedő idő. Ehhez 180 hektáros területen nyárfa és fűzfa termelése történik, amely fedezi a körülbelül 7.000 tonna éves szilárd biomassza szükséglet felét.

> Effizienz Plus – energiahatékonyság a gyakorlatban (PDF)

Kurzumtriebsplantagen.jpg

A Viessmann biomassza szükségleteinek minél nagyobb lefedésére nyárfát és fűzfát termel. Ez olyan saját faültetvényeken történik, ahol a fa elültetésétől a kivágásáig terjedő idő rövid.

Már ma a hőszükséglet 77 százalékát bioenergia fedezi az allendorfi telephelyen. Hosszú távú cél, hogy a szükségleteket teljesen ez a klímabarát energiahordozó fedezze. Ennek során érvényesül a fenntarthatóság elve, azaz: mindig csak annyi biomassza kerül felhasználásra, mint amennyi azonos időben újratermelődik.

Ezen kívül egy szárazfermentációs elven működő biogáz-berendezés évente mintegy 2,7 MWh áramot és hőt szolgáltat. Ennek alapanyagát a helyi mezőgazdaságból és területgazdálkodásból kikerülő maradék anyagok, valamint újratermelődő alapanyagok képezik. 2013-ban elkészült egy második biogáz-berendezés. Ez nedvesfermentációs elven működő üzem, amely 15.000 t alapanyagból évente körülbelül 1,6 millió köbméter biogázt állít elő. Az így megtermelt gáz megfelelő feldolgozás után eléri a földgáz minőségét, és betáplálásra kerül a közcélú hálózatba.

Biogasanlage.jpg

Az allendorfi (am Eder) telephelyen működő második biogáz-berendezés nedvesfermentációs elven működik. Az így megtermelt gáz megfelelő feldolgozás után eléri a földgáz minőségét, és betáplálásra kerül a közcélú hálózatba.
 

A Viessmann az „Effizienz Plus“ programmal tartósan bizonyítja, hogy a környezetkímélő és erőforrás-hatékony megoldások összeegyeztethetők a gazdasági sikerrel és társadalmi felelősségvállalással. A projekt mint 'legjobb gyakorlat' követendő példaként szolgál. A célja, hogy arra motiváljon más vállalatokat, de politikai és közigazgatási döntéshozókat is, hogy ők is tegyenek intézkedéseket az erőforrás-hatékonyság növelése, ill. ösztönzése érdekében.